Zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III

 

W lutym 2012 roku w Zespole szkół w Łubnie rozpoczęto prowadzenie zajęć w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych w klasach I-III w Gminie Kołczygłowy”. Uczniowie uczestniczyli w dwóch rodzajach zajęć:

  1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
  2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

Łącznie w okresie realizacji projektu opieką zostało objętych 12 uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach w wymiarze 30 godzin.

         Praca na zajęciach miała charakter indywidualny, dostosowany do możliwości każdego dziecka. Indywidualizacja t a polegała na stałym monitorowaniu przebiegu efektów pracy każdego ucznia, powolnym stopniowaniu trudności, systematyczności i ciągłości oddziaływań. Pomoce dydaktyczne stosowane w trakcie ćwiczeń były różnorodne, budziły zainteresowania dzieci. Zajęcia miały często charakter zabawowy. Metody były dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

  Raport z projektu " Indywidualizacja nauczania ..."

 

 

  • "Trzy są sposoby zdobywania mądrości. Pierwszy to refleksja - to najbardziej szlachetny, nastepnie naśladowanie - jest on najłatwiejszy, a trzeci to doświadczenie - najbardziej gorzki ze wszystkich."

  • |
  • " Kto nabytą wiedzę pielegnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych "