Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej w Łubnie

 2018/2019


Przewodniczący: Maciej Wabik  (kl. 7 SP)

Zastępca: Aleksandra Timma (kl. III G)

Skarbnik: Julia Durawa (kl. 8 SP)  

Opiekun: Justyna Wrońska

 

                                REGULAMIN „SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA"

wchodzi w życie z dniem 2 października 2017 roku

 

§1

Szczęśliwy numerek jest losowany każdego dnia (od poniedziałku do piątku) i obowiązuje do końca zajęć lekcyjnych w danym dniu.

§2

Każdego dnia losowany jest jeden numerek dla SP od 1 do 14 i dla GIM od 1 do 25. Wylosowane numery podane są do wiadomości uczniów i nauczycieli w dzienniku elektronicznym.

 

§3

 

Uczeń, którego numer wylosowano ma prawo:

 • nie pisać niezapowiedzianych kartkówek i sprawdzianów
 • być zwolniony z ocenianych odpowiedzi ustnych

§4

Szczęśliwy numerek nie zwalnia od:

 • zapowiedzianych  kartkówek, sprawdzianów, bądź prac klasowych
 • odpowiadania na pytania nauczyciela
 • notowania na lekcjach
 • podchodzenia do tablicy na prośbę nauczyciela
 • przestrzegania regulaminu szkolnego
 • uwag za złe zachowanie
 • ćwiczeń podczas zajęć wychowania fizycznego
 • wykonywania prac wymaganych na lekcji sztuki

§5

W przypadku nieodpowiedniego zachowania uczeń traci swoje przywileje, których może go pozbawić dowolny pracownik szkoły w porozumieniu z dyrektorem lub wychowawcą.

§6

Nieprzestrzeganie regulaminu należy zgłaszać członkom lub opiekunowi SU.

       

 • "Trzy są sposoby zdobywania mądrości. Pierwszy to refleksja - to najbardziej szlachetny, nastepnie naśladowanie - jest on najłatwiejszy, a trzeci to doświadczenie - najbardziej gorzki ze wszystkich."

 • |
 • " Kto nabytą wiedzę pielegnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych "